ارتباط با هدیش افزار پویا

شما می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما تماس حاصل فرمایید.

دفتر هرمزگان: بندرعباس- نبش چهارراه قدس به سمت میدان شاه حسینی

۰۲۱-۹۵۱۱۸۳۲۵

۰۷۶-۳۲۲۱۰۹۲۱

شماره تلگرام : ۰۹۱۷۷۹۷۰۰۱۲

شماره وات ساپ : ۰۹۱۷۷۹۷۰۰۱۲

sales@hadishafzar.ir